top of page

"קהילה תומכת"

1541666483861.jpg

קהילה תומכת בשרון

קשישים רבים (זוגות ויחידים) מעדיפים להמשיך ולהתגורר באופן עצמאי בביתם, בסביבה המוכרת להם, בקרב חבריהם, שכניהם ומשפחתם, גם אם קיים חשש מירידה במצב בריאותם  ותפקודם.

עזרה הניתנת להמשך השתלבותם בסביבה המוכרת להם, תאפשר להם  להמשיך ולהתגורר בקהילה, תוך הקניית ביטחון ואיכות חיים ובכך  למנוע או לדחות את העברתם למסגרות שונות היעודיות לטיפול בקשישים.

השירותים הניתנים במסגרת תכנית קהילה תומכת:

התכנית כוללת סל שירותים שנועד לסייע למנוי לבצע פעולות שגרתיות, בהן הוא זקוק לעזרה, בסיוע בתחזוקת הבית, בשמירה על הבריאות והביטחון האישי ובמתן מענה חברתי.

השירותים כוללים:

אב קהילה:
אב הקהילה אחראי לקיום קשר קבוע ורציף עם חברי הקהילה.אב הקהילה מבקר בבית הקשיש באופן יזום ונותן מענה 24/7 לכל פנייה טלפונית המתקבלת מהמנוי ו/או בני משפחתו, בכל תחום הקשור לשגרת חייו של הקשיש, כמו גם בתחום תחזוקת הבית -  ביצוע תיקונים קלים בביתו של הקשיש ללא עלות, או זימונו של איש מקצוע מתאים לביצועם.

לחצן מצוקה:
כל חבר בקהילה מצויד בשני לחצני מצוקה. האחד הקבוע בבית המנוי והשני על פרק ידו של המנוי, בעת שהותו בסביבת ביתו. בלחצן המנוי יכול  להשתמש בקרות אירוע חרום בתחום הרפואי, בטיחותי או בטחוני. לחיצה על לחצן המצוקה יוצרת קשר ישיר ומיידי עם מוקד החירום של הקהילה התומכת.


במידת הצורך מוקד החירום מפנה את הקריאה לגורם הרלוונטי: 

 • קשר מיידי עם מוקד רפואי.

 • שירות אמבולנס.

 • יצירת קשר עם אב קהילה.

 • משטרה.

 • מכבי-אש.

 • אזעקת בני המשפחה.


שירותי סיוע רפואיים:
באמצעות לחצן המצוקה, אפשר להזמין רופא לביקור בבית המנוי עד 90 דקות מרגע הקריאה.
פינוי באמבולנס במקרה והמצב חמור ואין אפשרות לחכות לרופא.
עלות הפינוי הינה 27 ש"ח בלבד, גם במקרים בהם אין אשפוז.

 

שירותים חברתיים:

המנויים בתכנית קהילה תומכת מעבר להשתתפותם בפעילות המתקיימת במקום מגוריהם, מצטרפים (בעלות) לטיולים היוצאים ממרכז היום לקשיש, ומשתתפים באירועים המתקיימים במרכז היום (חגים וכדומה).  

 

יתרונות  קהילה  תומכת:

 • המשך מגורי האזרח הותיק בסביבה המוכרת לו ובאיכות חיים גבוהה יותר.

 • הגברת הביטחון האישי.

 • סיוע והפנייהלגופים הרלוונטים בטיפול בבעיות שונות.

 • חיסכון בתשלומים על תחזוקת הבית.

 • חסכון בהוצאות גדולות עבור מגורים במסגרת חוץ ביתית.

 • יצירת קשרים חברתיים.

לפרטים נוספים

ניתן לפנות לאב קהילה תומכת,

טלפון: 050-3848154

אפליקציית עזר פון

אפליקציה הניתנת להורדה בחינם ומאפשרת להתקשר למוקד עזר פון באופן מידי מכול מקום בארץ ומחו"ל, מאפשרת לזהות את מיקום המנוי במידה והינו בשטח פתוח.

לינק להורדת האפליקציה

bottom of page