יומיים התנסות במרכז ללא עלות

רכב הסעות מותאם ייקח את הקשיש מפתח הבית ועם הגעתו יתקבל ע"י צוות המרכז ותערך שיחת היכרות בה יביע את צרכיו ורצונותיו. במהלך היום יתכבד בארוחות בוקר וצהרים וישולב במגוון הפעילויות. בסוף היום רכב ההסעות יוריד אותו בנקודה סמוך לפתח ביתו בה עלה בבוקר.

להצטרפות נא לפנות:

09-7965850050-2783000